Mezotelyoma ve Medikal Jeoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetim ve Danışma Kurulu

Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Deniz Köksal, Müdür, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ABD

Prof. Dr. Sevinç Sarınç Ulaşlı, Müdür yardımcısı, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ABD

Prof. Dr. Gülen Güllü, Üye, Hacettepe Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü

Prof. Dr. Abidin Temel, Üye, Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü

Prof. Dr. Lütfiye Hilal Özcebe, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı ABD

Prof. Dr. Elif Varol Muratçay, Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Yatakları Jeokimya ABD

Doç. Dr. Sevgen Çelik Önder, Üye, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji ABD

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Ali Naci Yıldız Üye Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı ABD

Prof. Dr. Güneş Esendağlı Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Temel Onkoloji ABD

Prof. Dr. Saadettin Kılıçkap, İstinye Üniversite Tıp Fakültesi, Liv Hospital, Medikal Onkoloji Bölümü

Prof. Dr. Erkan Dikmen, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi ABD

Prof. Dr. Figen Başaran Demirkazık, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji ABD

Prof. Dr. Macit Arıyürek, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji ABD

Prof. Dr. Melih Babaoğlu, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji ABD

Prof. Dr. Muzaffer Metintaş, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları ABD

Prof. Dr. Selma Metintaş, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı ABD

Prof. Dr. Güntülü Ak, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ABD

Prof. Dr. Ülkü Yılmaz, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH

Prof. Dr. Aydın Yılmaz, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH

Prof. Dr. Meral Gülhan, Lösante Çocuk ve Erişkin Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü

Prof. Dr. Şule Akçay, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

Prof. Dr. Ebru Damadoğlu, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları ABD

Öğr. Gör. Dr. Oğuz Karcıoğlu, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları ABD

Doç. Dr. Z. Ekim Taşkıran, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik ABD

Dr. Eşref Atabey, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (Emekli Jeoloji Mühendisi)

Doç. Dr. H. Evren Çubukçu, Üye, Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü

Doç. Dr. Fatma Toksoy Köksal, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Derya Deniz Genç Tokgöz, Hacettepe Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü

Doç. Dr. Elif Babaoğlu, Atılım Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ABD

Doç. Dr. Cavit Işık Yavuz, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı ABD

 

15.10.2021-23.01.2023 tarihleri arasında görev alan yönetim ve danışma kurulu üyeleri için tıklayınız.