Mezotelyoma ve Medikal Jeoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi
Merkezin Amacı

Türkiye için önemli bir halk sağlığı sorunu oluşturan tremolit asbest, fibröz zeolit temasına ikincil gelişen malign mezotelyoma tanı ve tedavisi ile minerolojisine yönelik olmak üzere, interdisipliner olarak medikal jeolojinin çalışma alanını oluşturan doğal jeolojik faktörler ve bunların insan sağlığına olan etkileri ile radyonüklid mikrop ve diğer patojenlerin etkilerini disiplinler arası araştırmalarla ortaya koymak, araştırma ve uygulamalardan elde edilen çıktıların topluma ve insanlığa yararlı bir biçime getirilmesini sağlamaktır.